Tal com estableix la llei per a tots els càrrecs públics, els regidors/es de Compromís per Pedreguer vam realitzar, prèviament a la presa de possessió com a membres de la Corporació Municipal, les nostres respectives declaracions de béns i activitats que pròximament seran publicades al BOP.

Per tal de facilitar la consulta ciutadana d’aquestes declaracions i en compliment dels principis de transparència que regeixen la nostra organització i que podeu veure reflectits, en bona part, en la secció de Transparència del web de Compromís, a continuació les enllacem. En elles consten els ingressos nets, el patrimoni immobiliari, els deutes, etc., dels nostres regidors i regidores. Únicament hem ratllat puntualment dades personals i de caràcter privat, com ara adreces, números de comptes corrents o referències cadastrals, ja que pensem que a priori no tenen cap interés:

A Compromís, però, no practiquem la transparència només internament, sinó que al nostre programa municipal 2015-2019 consta, entre altres mesures, la creació d’un Portal Municipal de Dades Obertes a través del qual fer possible la consulta telemàtica de tota mena d’informació de l’Ajuntament (membres, plantilla, contractacions, finances, dades ambientals, etc.).

I és que, sens dubte, possibilitar la fiscalització ciutadana és la millor manera d’evitar les conductes opaques i les pràctiques irregulars que els valencians i les valencianes hem patit durant els darrers anys i que han desembocat en sonats casos de corrupció.