Davant la notícia apareguda a la premsa aquesta setmana, referent a l’aprovació d’un préstec al ple del 29 d’abril de 2010 a Pedreguer, des del BLOC volem manifestar el següent:

  • Entenem que van acostant-se les eleccions, i el grup socialista de Pedreguer comença a donar prova de la seua manera enganyosa i demagògica de fer política.
  • Diuen que es sol·licita un crèdit de 484.000 € per pagar sobrecostos: fals, són 49.524,31, més o menys un 10%, els que es dediquen a sufragar despeses extres dels projectes del Pla E. La resta, entre altres coses, està destinat a pagar els terrenys del pavelló cobert, amb el detall de que es recuperaran tan bon punt es subhasten les parcel·les municipals destinades a aquest fi.
  • Afegeixen que el BLOC facilita l’aprovació amb la seua abstenció. El BLOC no vota ni votarà depenent del grup que presente les propostes; pensem que durant els tres anys que portem de legislatura ha quedat clar que el BLOC vota atenent a allò que considera millor per al poble. El que no farem mai és perdre la coherència, com, de fet, ja ha fet en més d’una ocasió el grup socialista: de fet, gràcies al seu vot ja s’han aprovat durant aquesta legislatura més d’una modificació de crèdit: això sí, eren per pagar despeses “electorals” fetes pel seu grup 15 dies abans de les eleccions municipals sense tindre consignació pressupostària. Això, per exemple, va passar als plenaris del 2 d’agost del 2007, del 27 de setembre del 2007 o el 28 d’agost de 2008.
  • Com es podrà llegir a l’acta del ple, el nostre grup es va abstindre bàsicament per dues raons; una ja l’hem dita, el 90% de les despeses va destinat a partides més o menys raonables; l’altra raó ja ha eixit en més d’una ocasió: l’altre 10% es deu a una sèrie de persones i/o empreses que no tenen la culpa de la negligència i la manca de previsió de l’equip de govern.

Demanaríem al grup socialista que no anara per aquesta via i que evitara intoxicar a l’opinió pública: suposàvem que eixe paper corresponia al PP.