Des de Compromís per Pedreguer volem fer algunes consideracions i aclariments a propòsit del comunicat del PSPV de Pedreguer en relació amb l’actuació de l’equip de govern en la neteja dels barrancs del terme municipal i la nostra negativa a donar suport a una moció presentada pels socialistes en eixe sentit.

1. Tal com s’argumentà en la sessió plenària mateixa, l’equip de govern comparteix amb el grup socialista el convenciment que cal millorar la neteja dels barrancs del nostre poble.

2. La neteja dels barrancs que discorren per fora dels nuclis urbans és competència de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que ha d’assumir-ne el correcte manteniment, complint en tot moment una sèrie de condicionants ambientals i ecològics.

3. L’equip de govern, com ha fet sempre l’Ajuntament de Pedreguer (en aquest sentit, el procediment és el mateix que quan els socialistes governaven), ha comunicat reiteradament a la Confederació la necessitat de netejar i condicionar els llits dels barrancs que discorren pel terme de Pedreguer. L’última vegada a fer-ho va ser, d’una banda, el 23 d’abril, per escrit, i de l’altra, el passat dimecres 30 de maig, personalment per part de l’alcalde, aprofitant la visita a la Confederació per una reunió del Consell de la demarcació de l’aigua de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Com malauradament és habitual, però, aquestes comunicacions solen ser ateses molt de tard en tard per l’organisme rector.

4. Atés aquest incompliment continuat de les obligacions per part de la Confederació, des de la Regidoria de Serveis Municipals se solen realitzar, al llarg de l’any, diverses neteges en els barrancs de Pedreguer, actuacions totes elles que han estat comunicades als grups polítics de l’oposició per la regidora de Serveis Municipals en les Comissions Informatives que se celebren mensualment.

5. Pròximament, l’adquisició (com a conseqüència de l’edició 2017 dels Pressupostos Participatius) d’un tractor articulat per a desbrossar permetrà a l’Ajuntament una actuació més eficaç i eficient a l’hora de dur a terme actuacions com ara la neteja de barrancs, que, en qualsevol cas –hi insistim–, hauria de ser assumida per la Confederació.

6. Així doncs, és evident que l’equip de govern ha actuat i actua en relació amb el manteniment dels nostres barrancs, i de fet podrà fer-ho millor en els pròxims mesos, gràcies a l’adquisició d’un important equipament tècnic amb aquesta i altres finalitats. És a dir, que l’equip de govern en cap moment ha “mentit”, com afirmen els socialistes, ni a ells ni a la ciutadania de Pedreguer, en assenyalar que, si bé és millorable en molts aspectes, sí que s’han pres mesures per a la neteja dels barrancs que discorren pel nostre terme i sí que s’està en contacte amb la Confederació.

7. Atesa aquesta realitat, doncs, des de Compromís vàrem considerar innecessària la moció presentada pels socialistes a la sessió plenària del mes de maig, en la qual es demanava a l’equip de govern: 1) sol·licitar a la Confederació l’autorització per a la neteja de barrancs; 2) crear una partida pressupostària, realitzar una modificació de crèdit o organitzar els mitjans tècnics i humans per a realitzar la tasca; 3) establir un mecanisme de revisió periòdica de la situació dels barrancs. Creiem que va ser una postura lògica donat que el punt 1 havia estat ja acomplert amb anterioritat a la moció, que el punt 2 ja està en marxa amb la compra de la desbrossadora, i que el punt 3 ja el compleix la Brigada de Serveis Municipals, que habitualment duu a terme aquesta funció. Per aquesta, i no per cap altra raó, vam votar en contra d’una moció, al nostre entendre –hi insistim– innecessària.

8. Per tot això, des de Compromís per Pedreguer exhortem als regidors socialistes a dedicar més temps a les tasques municipals i treballar de valent, per exemple, en fer entendre a la consellera Montón (o al seu substitut/a), socialista també, la necessitat del centre de salut, en lloc de dedicar-se a confondre la ciutadania, proposar mocions sense sentit i comunicar-se amb l’equip de govern a través de notes de premsa, amb insults i falta de respecte inclosos.