Aquest diumenge l’equip de govern de COMPROMÍS ha complit ja 100 primers dies de la nova legislatura al capdavant de l’Ajuntament de Pedreguer. Durant els tres mesos que han transcorregut des del ple de constitució de la Corporació Municipal, els sis regidors de COMPROMÍS han assumit amb dedicació, energia i eficiència les tasques corresponents a les respectives àrees de gestió. Aquest treball ha quedat reflectit en tota una sèrie d’iniciatives i projectes que s’han vist realitzats des del mes de juny passat, tal com ha estat anunciat regularment a través del web i dels perfils municipals a les xarxes socials. A continuació hem recopilat les més significatives:

Des dels primers dies de la legislatura, l’equip de govern ha realitzat les gestions corresponents per tal de reunir-se amb Marina Salud i la Conselleria de Sanitat i sol·licitar-los la construcció del nou centre de salut de Pedreguer. En la reunió amb els responsables de l’empresa concessionària, que tingué lloc durant el mes de juliol, aquests van comunicar a l’Ajuntament que l’únic impediment existent fins ara per a la realització de l’esmentada infraestructura ha estat la negativa dels anteriors responsables de la Conselleria a autoritzar-la. La trobada amb Carmen Montón, actual consellera de Sanitat, està pendent de confirmació per part de Conselleria.

El passat divendres 19 de juny l’Alcalde, Sergi Ferrús, i el President de la Comunitat de Regants, José Alberto Fornés, un cop finalitzades les obres de la canonada d’impulsió, signaven el conveni pel qual s’autoritza a l’Ajuntament a connectar-se a les instal·lacions dels Regants a la partida Barranquet per transportar l’aigua per a l’abastiment municipal, fins al Dipòsit Vell, emplaçat a l’Avinguda Maria López. Gràcies a aquest acord, el poble de Pedreguer no ha pogut abastir-se d’aigua i no han estat necessàries les restriccions del consum. També en matèria hídrica, ha tingut lloc la signatura d’un conveni solidari amb l’Ajuntament de Xàbia per tal de permetre el subministrament de l’aigua oferida pels Regants del nostre poble a aquella localitat a canvi del pagament d’un cànon (que permetrà a l’Ajuntament de Pedreguer amortitzar la inversió feta en obres de connexió amb les infraestructures dels regants) i sempre garantint com a prioritària la cobertura de les necessitats hídriques del poble de Pedreguer.

A principis de juliol, des de la Regidoria de Joventut van iniciar-se els contactes amb un grup de joves del poble per tal d’avançar cap a la constitució d’una plataforma de representació, implicació i presa de decisions a nivell municipal orientada al jovent de Pedreguer. En el marc d’aquesta actuació, va celebrar-se una reunió amb representants del Consell de la Joventut del País Valencià per tal de conèixer la tasca que realitza aquest organisme i establir amb ell mecanismes de col·laboració.

Un any més, la Regidoria d’Esports ha reiterat l’aposta per una escola de futbol educativa, participativa i integradora. En aquest sentit, en una reunió informativa convocada a pares i mares dels joves futbolistes, van exposar-se els bons resultats obtinguts per l’escola i van recollir-se les propostes plantejades per les persones assistents. La bona acceptació i el correcte funcionament de l’escola ha quedat confirmada també enguany pel fet que s’ha assolit un número d’inscripcions sensiblement superior a l’habitual.

Per nové any consecutiu, Pedreguer ha acollit una campanya d’excavació a la cova del Randero, en col·laboració amb el MARQ. La important tasca de recerca i estudi realitzada per l’equip arqueològic, acollit durant la seua estada al municipi a les instal·lacions de la finca del Campell, ha donat resultats ben profitosos, tal com ho confirma la troballa d’un magnífic vas d’uns 5.000 any d’antiguitat.

Des de les regidories d’Urbanisme i Hisenda s’ha treballat també per tal d’analitzar la conveniència de realitzar una revisió de la ponència de valors cadastrals efectuada l’any 2008, per tal d’aconseguir una davallada d’aquests, en la línia d’allò realitzat durant la passada legislatura, quan va aconseguir-se una rebaixa del 27 % en aquest sentit. D’altra banda, l’Ajuntament ha assistit la ciutadania en el procés de regularització de béns cadastral que duu a terme Cadastre, oferint informació i suport tècnic.

En relació amb el punt anterior, l’equip de govern portarà al ple del mes de setembre, que tindrà lloc el proper dia 24, una proposta de rebaixa de l’impost de plusvàlua, la qual afectarà principalment els habitatges de més de 5 anys, per tal d’evitar l’especulació.

Des de la regidoria de Participació, s’ha engegat la 4a edició del Programa Municipal de Pressupostos Participatius, que actualment es troba en la fase de propostes (fins al dia 19). Per mitjà d’aquesta iniciativa s’espera aconseguir la implicació de la ciutadania en la presa de decisions sobre polítiques públiques d’àmbit local.

Davant la proliferació d’aquest insecte i les molèsties ocasionades per aquest, des de la regidoria de Serveis Municipals s’ha posat marxa una campanya de lluita contra el mosquit tigre, per a la qual s’han realitzat fullets informatius i s’ha sol·licitat la col·laboració ciutadana per evitar-ne la reproducció i actuar sobre els principals focus de cria.

COMPROMÍS PER PEDREGUER ha traslladat a la resta de grups polítics i materialitzat la declaració de Pedreguer com a “poble refugi” i la posada en marxa d’una sèrie de mesures per tal de fer efectiva aquesta declaració. Així, s’ha habilitat un formulari per tal que tothom que ho desitge puga col·laborar-hi i s’ha contactat amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per tal de coordinar les actuacions.

En l’àrea educativa, Pedreguer ha anunciat l’adhesió del municipi al programa Xarxa de Llibres implantat per la Conselleria d’Educació per a la gratuïtat dels llibres de text i el manteniment del Fons Municipal d’Emergència Social per a la compra de material escolar per part d’aquelles famílies amb més dificultats per fer front a aquesta despesa.

En un altre ordre de coses, s’ha donat inici al procés de selecció de participants per a la segona edició del Taller d’Ocupació “Verd i Pedra”, en el marc del qual està previst que es realitzen actuacions de rehabilitació i treball forestal als Molinets, als senders del terme municipal, etc.

Des de l’Ajuntament s’ha treballat també, en coordinació amb el Centre Excursionista i la resta d’entitats implicades, per a la preparació del XXXIX Aplec Excursionista dels Països Catalans, que tindrà lloc al nostre municipi entre els dies 8 i 12 d’octubre.

També s’ha avançat en matèria de Transparència, ja que s’han actualitzat i ampliat les dades dels membres de la corporació disponibles al web municipal. Així, ara s’hi mostren també, juntament amb les tasques assumides per cadascun dels regidors i regidores, les respectives declaracions de béns i activitats, el règim de retribucions i indemnitzacions de la corporació, i l’estructura de les Comissions Informatives. Pròximament s’hi aniran incorporant més dades.

Des de COMPROMÍS hem treballat també per millorar la comunicació entre l’Ajuntament i la ciutadania, gràcies a l’aprofitament de la secció Reporta de l’App municipal, a través de la qual és possible comunicar qualsevol tipus d’incidència, per tal que aquesta siga atesa per part dels Serveis Municipals o la regidoria corresponent.

A més, durant aquests tres mesos s’han iniciat tres obres d’entitat considerable al nostre poble: d’una banda, el pavelló poliesportiu; de l’altra, el pont de comunicació entre les dues parts del polígon industrial; finalment, també l’ampliació de l’ecoparc.

En resum, doncs, han estat 100 dies de treball responsable i govern compromés, premisses aquestes que han regit, regeixen i seguiran regint la tasca de COMPROMÍS a l’Ajuntament de Pedreguer.