Sessió plenària ordinària, 30 de juny de 2016

A les 20:30 h començava, al saló de plens, la sessió ordinària del mes de juny, després que al maig no se’n celebràs per manca d’assumptes a tractar. L’ordre del dia i el desenvolupament de la sessió fou el següent:

1. Aprovació de l’acta anterior, de 28 d’abril de 2016.

Va aprovar-se per unanimitat, sense cap canvi.

2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia.

3. Aprovació del conveni per a la cessió de la Finca del Campell.

En els últims mesos, l’Ajuntament ha gestionat la signatura d’un conveni amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat per tal de formalitzar la cessió permanent (per una duració de 50 anys) de la casa del camp del Campell, amb l’objectiu que puga ser utilitzada, tal com estableix la legislació vigent, tant per al desenvolupament de “programes de prevenció de toxicomanies, assistència de drogodependents i inserció social i laboral d’aquests”, com d’altres activitats de caire social. Des del passat mes de gener, de fet, l’esmentada finca acull la seu de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictivies (UPCCA) de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta (MASSMA). D’aquesta manera, tant el municipi de Pedreguer com el conjunt de la comarca podran beneficiar-se d’un equipament en què l’Ajuntament porta invertits vora 200.000 € des de l’any 2008 i que ha servit perquè associacions com ADIMA, AMADEM, Ludai o Condenados al Bordillo, entre d’altres, hagen pogut desenvolupar les seues activitats.

Aquest punt va aprovar-se per unanimitat.

4. Proposta de modificació del contracte del pavelló.

Arran de les necessitats sobrevingudes durant la construcció del pavelló poliesportiu municipal (com ja comentàrem al ple del setembre, quan es duia a terme la cimentació va fer-se evident la necessitat de realitzar-hi alguns treballs no previstos inicialment), es proposava al Ple una ampliació del contracte per tal d’incrementar-ne el preu en 27.933,16 € més iva i el termini d’execució, a sol·licitud de l’empresa que duu a terme l’obra. Tal com assenyalen els informes preceptius, l’increment sol·licitat en el preu és només del 2,58% del contracte original, una quantitat raonable i justificada.

La proposta va aprovar-se amb els vots favorables de COMPROMÍS, PSOE i PP, i l’abstenció de la CUP.

5. Modificació de l’ordenança de les Escoles Esportives.

Segons el reglament del plenari, si hi ha alguna esmena a algun dels punts de l’ordre del dia, aquella ha de tractar-se abans d’aquest.

En el cas que ací ens ocupa, prèviament a la celebració del ple, i arran d’allò tractat en els Comissions Informatives de la passada setmana, COMPROMÍS, PSPV-PSOE i CUP vam consensuar una esmena a l’ordenança per tal que aquesta contemple la concessió de bonificacions i exempcions de la taxa de matrícula a les Escoles Esportives en els casos de famílies amb menors nivells de renda. Tal com va recordar el nostre portaveu Blai Server al ple, sempre s’ha eximit de la taxa aquelles famílies amb dificultats econòmiques acreditades pels Serveis Socials Municipals, però d’aquesta manera la pràctica usual assenyalada passava a dotar-se d’un fonament normatiu. Al mateix ple, el portaveu popular va proposar una xicoteta modificació en el text de l’esmena, que va aprovar-se amb el vot favorable del PP i l’abstenció de la resta de grups. Finalment, l’esmena, amb l’addenda popular, fou aprovada per unanimitat.

Un cop resolta aquesta esmena, es tractà allò indicat en l’ordre del dia:

L’any 2012-2013 l’Ajuntament realitzà un estudi global del cost de les Escoles Esportives Municipals que conclogué que per ser viables calia que s’autofinançaren amb les taxes d’incripció entre el 30 i el 50%. En els últims anys, arran sobretot del fet que cada vegada es participa en més competicions federades (que tenen un cost més elevat pels desplaçaments i la inscripció que requereixen), dues d’aquestes escoles (atletisme i bàsquet) han quedat per baix del 25% d’autofinançament. Així doncs, per no crear greuges comparatius amb la resta d’escoles, es proposava una remodelació de les taxes en eixos dos casos en la següent línia:

BÀSQUET: Prebenjamins: baixa a 60 € / competicions comarcals: es queda en 150 € / competicions federació: puja a 200 €.

ATLETISME: bàsica: es queda en 60 € / competicions comarcals: 100 € / competicions federació: 120€.

A banda s’incorporava una nova escola, la de Gimnàstica Rítmica, amb una taxa anual de 150 €.

La modificació de l’ordenança va aprovar-se per unanimitat.

6. Modificació de l’ordenança de prestació de serveis en el cementeri.

A partir de la sol·licitud d’una veïna del municipi es proposava fixar la taxa per prestació de serveis en el cementeri municipal, de manera que el preu que es paga per la possessió d’un panteó siga proporcional a la pagada per posseir un nínxol. Concretament, cada nínxol o columbari continuarà pagant 7,15 €, mentre que en el cas dels panteons es pagaran 10,2 € per m2 de superfície ocupada.

El punt va aprovar-se també unànimement.

7. Acord d’integració en la comunitat de regants i aprovació de la modificació dels seus estatuts.

La raó de ser d’aquest punt era sol·licitar la integració de l’Ajuntament en la Comunitat de Regants i acceptar-ne les últimes modificacions en els estatuts de l’entitat, amb l’objectiu que puga deixar de ser conjuntural l’acord signat l’estiu passat entre l’Ajuntament i la Comunitat per tal que Pedreguer puga abastir-se d’aigua dels regants per a consum humà. La mateixa Comunitat havia donat ja el vistiplau a la integració en l’última Junta General celebrada el passat 19 de juny.

El punt va aprovar-se per unanimitat de tots els grups polítics.

8. Sol·licitud d’inclusió al PPOS de les obres en l’antiga Banca Comes.

Atesa la recent donació a l’Ajuntament, per part de la família Comes, de la casa de la seua propietat, antiga seu de la Banca Comes, situada al número 10 del carrer de Bonaventura Costa, es proposava de sol·licitar a la Diputació d’Alacant la inclusió de les obres de rehabilitació d’aquest edifici en el Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de competència municipal per a 2017. Segons la memòria valorada elaborada pels tècnics municipals, el cost de la intervenció seria d’uns 446.369,00 €, dels quals la Diputació n’assumiria el 75% (334.776,75 €) i l’Ajuntament la resta.

Com assenyalà el portaveu de COMPROMÍS, en cas que la Diputació acceptàs cofinançar l’obra, suposaria l’acompliment de la voluntat de la família Comes, que demanà a l’Ajuntament que l’edifici donat estigués destinat a les persones grans de Pedreguer, que podran gaudir de les seues instal·lacions (sala de ball, despatxos, sala d’exposicions, etc.), un cop realitzada l’obra.

El punt va aprovar-se per unanimitat.

9. Informes d’Alcaldia.

Abans de procedir pròpiament als informes, l’alcalde va enumerar, en compliment d’allò acordat per la Comissió d’Igualtat, les persones víctimes de violència de gènere a l’Estat espanyol des de l’últim ple. Consignem a continuació els seus noms i dades, per tal que no queden en l’oblit com a simples xifres i puguem avançar, tots i totes, cap a l’eradicació de la lamentable xacra social que són les violències masclistes:

1. 11/05/2016. María Candelaria González Dorta, 50 anys. Santa Cruz de Tenerife (Canàries). Feminicidi íntimm. Xifra oficial. Hi havia denúncia (mesures de protecció caducades). Deixa orfes dos fills menors d’edat.

2. 12/05/2016. Nom i cognoms desconeguts, 37 anys. Canyellas (Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra oficial. Hi havia denúncia i ordre d’allunyament activa, infringida amb el consentiment de la víctima.

3. 29/05/2016. Lucía Patrascu, 46 anys. Pollença (Mallorca). Feminicidi íntim. Xifra oficial.

4. 01/06/2016. Jana Enache, 32 anys. Sevilla (Andalusia). Feminicidi íntim. Xifra oficial. Deixa orfes dos fills menors d’edat.

5. 11/06/2016. Aranzazu (cognoms desconeguts), 40 anys. Badalona (Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra oficial.

6. 08/05/2016. Rosario Roche Artigas, 72 anys. Saragossa (Aragó). Feminicidi íntim. Xifra no oficial.

7. 16/05/2016. Catherine Giselle Angulo Pérez, 23 anys. Madrid. Feminicidi íntim. Xifra no oficial. (en investigació).

8. 04/06/2016. K. A. R., 25 anys. Adeje (Canàries). Feminicidi íntim. Xifra no oficial. Deixa òrfena una filla menor d’edat.

9. 23/06/2016. Anastasia F., 37 anys. San Bartolomé de Tirajana (Canàries). Feminicidi íntim. Xifra no oficial (en investigació). Deixa òrfena una filla menor d’edat.

10. 10/06/2016. Cristina S. Iglesias Betanzos, 36 anys. Torre Pacheco (Múrcia). Feminicidi no íntim. Xifra no oficial.

11. 15/06/2016. Margarita (cognoms desconeguts), 60 anys. Vitòria-Gasteiz (País Basc). Feminicidi no íntim. Xifra no oficial.

12. 21/06/2016. Nom i cognoms desconeguts, 31 anys. Gironella (Barcelona, Cataluña). Feminicidi familiar (assassinada pel seu cosí). Xifra no oficial.

13. 27/06/2016. Maria Alandi Piles, 86 anys. València. Assassinada per robatori. Xifra no oficial.

14. 22/06/2016. Maritza Osorio Riverón, 46 anys. Madrid. Assassinat sense dades suficients. Xifra no oficial.

15. 22/06/2016. Elizabeth Consuegra Gálvez, 31 anys. Madrid. Assassinat sense dades suficients. Xifra no oficial.

Seguidament, i després de condemnar els recents atemptats de l’aeroport d’Istanbul, l’alcalde informà de les següents qüestions:

  • Els resultats electorals de les eleccions del passat 26J, que podeu consultar ací.
  • En relació amb les obres de l’Espai Cultural, la Junta de Govern ha aprovat sol·licitar a la Diputació la rescissió del contracte amb l’actual empresa adjudicatària, per tal com aquesta exigeix més diners dels acordats inicialment. Pròximament, l’Ajuntament procedirà a una nova licitació de l’obra.
  • Pel que fa al pavelló, s’espera que puga estar acabat al llarg del mes de juliol, ja que s’ha hagut d’endarrerir la finalització de les obres arran de l’aprovació de les millores.
  • Ja ha estat elaborat l’estudi sobre la viabilitat de la municipalització dels serveis. Per tant, es convocarà la Comissió habilitada a aquest efecte per debatre’n les conclusions.
  • S’ha signat el contracte amb la persona que assumirà la feina d’infermera escolar durant el curs 2016-2017. Es tracta d’un contracte vigent entre l’1 de setembre i el 30 de juny (prorrogable).
  • D’ara endavant només assistirà als actes religiosos de les Festes, en representació de l’Ajuntament, l’alcalde o la persona en qui delegue.

9. Mocions, precs i preguntes.

Després d’atendre unes poques preguntes dels grups de l’oposició (i que podreu veure al vídeo del plenari, que starà disponible en les pròximes setmanes), i sense cap consulta per part del públic assistent, es tancà la sessió, la tercera de l’any.

Aprofitem l’avinentesa per desitjar-vos a totes i tots unes MOLT BONES FESTES! I coneixement! 😉

Arxivat en: Activitat municipal, Compromís, Esports, Pedreguer, Plenaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *