Els pressupostos que l’equip de govern de Compromís ha presentat per a l’any 2021, que està marcat pels efectes que ha provocat la pandèmia del Sars-CoV-2, es centren en pal·liar els danys causats per la crisi del virus.

Pel que fa a la gestió solvent de les arques municipals, la majoria dels ingressos que es preveuen per a 2020 continuen sent de naturalesa directa (IBI), és a dir, que es paguen en funció del que cadascú posseeix (tal com des de COMPROMÍS pensem que ha de ser). A més, tal com ocorre des del 2012, en aquest exercici tampoc no es preveuen ingressos via préstec llevat d’un concertat amb l’IVACE, condició indispensable per acollir-se a la subvenció, reemborsable per tal de reemplaçar part de l’enllumenat públic i altres millores del polígon de les Galgues. Així, serà el segon pressupost municipal que arranca a 1 de gener amb un deute municipal de 0 € (front als vora 5 milions d’€ de juny de 2011 o els aproximadament 2 milions d’€ de desembre de 2016).

Sobre el benestar del veïnat de Pedreguer i el foment de l’ocupació. Augmenta la consignació destinada a Benestar Social i Sanitat fins els 51.600€; la corresponent a subvencions d’entitats socials i sense ànim de lucre es manté en 15.000€, l’aportació a la MASSMA creix fins més de 92.000€, el lloc de la Infermera Escolar es consigna amb la jornada del 100% i s’augmenta la quantitat d’ Igualtat un 10%.

Pel que fa al foment de l’ocupació, s’inclouen 9 contractacions per 10 mesos a més de 2 Programes Empuju per un any. També, s’ha eliminat la taxa d’ocupació de via pública, i s’han destinat un total de 23.000€ (ampliables) per al foment, promoció i subvenció del comerç local per fer front als efectes que la pandèmia ha causat.

Sobre l’Educació, representa un 19’05% del pressupost total. Es consoliden les beques als estudis superiors en 15.000€ i creix fins 74.400€ la dotació total a les activitats extraescolars. Sobre Cultura i Festes, es mantenen els 74.600€ destinats als convenis amb les institucions culturals però, com que el 2021 encara serà un any amb restriccions, la despesa de programació cultural baixa un 5% i la despesa de programacions festives baixa un 20%. Aquest apartat representa un 6’38% del total del pressupost front al 6’45% de l’any anterior.

En referència a la inversió pública i participació ciutadana, es doten amb 101.280€ els Pressupostos Participatius i el capítol d’Inversions compta amb un muntant de 1.592.269’71€ incloguent-se en aquest apartat la rehabilitació del Col·legi el Trinquet, la dotació de Pluvials, la segona fase de la Nau Multifuncional, l’inici del procés de peatonalització del centre de Pedreguer, entre molts altres.

Altres propostes que també s’inclouen al pressupost del 2021 són les següents:

•Adquisició de productes sanitaris, farmacèutics i de neteja
•Reparació i conservació de camins i vies públiques
•Servei de recollida d’animals
•Foment del medi ambient
•Seguiment dels pressupostos participatius
•Transferència països del Sud
•Ajudes reparació i conservació de marges
•Subvencions entitats sense lucre (culturals, esportives i socials)
•Subvencions als Col·legis Projecte 50 – 50

El Pressupost, que té un marcat accent social, es va aprovar malgrat el vot en contra de la resta de grups polítics i sense que hi presentaren cap projecte alternatiu.