Els comptes que proposarà l’equip de govern de Compromís al ple de Pedreguer de desembre ascendiran a uns 8.850.000 €, tant en despeses com en ingressos. Novament, tal com ocorre des del 2012, en aquest exercici tampoc no es preveuen ingressos via préstec (llevat d’un concertat amb l’IVACE, condició necessària per acollir-se a una subvenció, reemborsable). Així, serà el segon pressupost municipal que arranca a 1 de gener amb un deute municipal de 0 € (front als 4.491.767,36 € de juny de 2011 o els aproximadament 2 milions d’€ de desembre de 2016).

Es preveu que els comptes per al 2021 siguen un 15% més elevats que els de 2020, conseqüència principalment de la inclusió dels vora 1.100.000 € per les actuacions subvencionades amb el Pla Edificant, de rehabilitació del CEIP Trinquet.

Altres dos factors condicionaran el pressupost 2021: l’important augment del capítol de recollida de residus i, com no, la situació a què ens ha portat la crisi sanitària de la COVID.

Pel que fa al primer factor, l’any passat, durant el debat de pressupostos per a 2020, ja va advertir Sergi Ferrús, Regidor d’Hisenda i Alcalde de Pedreguer, que “a partir de l’any que ve haurem de plantejar-nos la possibilitat d’aplicar algun augment de la taxa de recollida (tenim en compte que fins 2019 Pedreguer ingressava pel concepte de recollida 560.793,83 i gastava 728.522,30, cobrint el 76,98% de la despesa; a partir del 2021, eixos ingressos, si no pugen, seran els mateixos, mentre que la despesa serà de 1.141.522,30, cobrint el 49%)”. En concret, pel que fa a despeses, Pedreguer, invertirà en eixe concepte el proper any 956.985,42 € en recollida, neteja viària, i tractament i transport de residus, més 294.573,38 € en aportacions als consorcis de residus, mentre que els ingressos per la taxa de recollida seran de 670.219,05 €, que cobrirà el 70% del primer concepte (recollida, neteja viària i tractament i transport de residus).

Però el que realment condicionarà 2021 seran les conseqüències que es patiran encara uns quants mesos per la crisi provocada per la pandèmia i en eixe sentit els comptes que portarà l’equip de govern a la seua consideració intentaran pal·liar eixes conseqüències. Per això no només mantenen, com en anys anteriors, els quatre eixos principals (les partides destinades a benestar social, el foment de l’ocupació, la cultura i l’educació), sinó que incrementen la quantitat, concretament pel que fa a benestar social, infermera escolar, pla d’ocupació municipal o igualtat i polítiques inclusives i es creen partides noves com la d’ajudes al comerç local, professionals i autònoms o la de productes farmacèutics i material sanitari per fer front a la despesa en mesures contra la COVID. També està previst mantenir l’exoneració de pagament per part de locals de restauració de la taxa per ocupació de via pública amb taules i cadires.

Això repercutirà a la baixa en les partides no essencials, com les de festes.
D’altra banda, es proposa la congelació dels salaris dels càrrecs polítics amb dedicació, mentre que es contempla la pujada del 0,9 % prevista per la resta de treballadors/ores municipals.

Finalment, també es consignaran les 3 propostes ciutadanes amb més vots sorgides dels Pressupostos Participatius i altres actuacions i inversions.

El projecte de l’equip de govern no inclou cap proposta dels grups de l’oposició, perquè, a hores d’ara, 12 de desembre, no se n’ha fet cap, tot i haver sigut animats a presentar-ne fins l’1 de desembre.