A les 20:30 h, puntualment, començava el primer ple de l’any 2016, ja que la sessió de febrer no va celebrar-se per falta de temes a tractar. L’ordre del dia i el desenvolupament de la sessió fou el següent:

1. Aprovació de l’acta anterior, de 29 de desembre de 2015.

Va aprovar-se per unanimitat sense cap canvi.

2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia.

3. Sol·licitud d’Antoni Cantó sobre complement específic..

Arribava a ple la sol·licitud del treballador de l’Ajuntament Antoni Cantó per tal de poder gaudir del complement salarial de què gaudia abans de passar a exercir com a agent de segona activitat. La petició comptava amb el suport dels representants sindicals de la Casa, raó per la qual no havia estat necessari el seu pas per la Mesa. El punt va aprovar-se per unanimitat.

4. Aprovació de l’Itinerari bàsic de protecció de les víctimes de violència de gènere.

L’Itinerari bàsic de protecció de les víctimes de violència de gènere que es debaté en aquest punt, ha estat redactat per la Comissió d’Igualtat de l’Ajuntament de Pedreguer, en compliment del I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones. Així, el document estableix els passos a seguir per a la protecció de les persones víctimes de les violències masclistes.

En aquest punt, el nostre portaveu, Blai Server, va realitzar la següent intervenció:

A Compromís, evidentment, votarem favorablement d’aquest punt, ja que som plenament conscients de la lamentable xacra social que representen les violències masclistes en totes les seues formes. Una societat veritablement lliure, justa i democràtica és aquella que acull en peu d’igualtat el conjunt dels seus membres a tots els nivells i en tots els àmbits. Una societat veritablement lliure, justa i democràtica, a més, és aquella que protegeix aquells i aquelles dels seus membres que més ho necessiten. Aquests dos principis es compleixen en aquest Itinerari que hui debatem: constitueix un document per avançar en la igualtat efectiva entre homes i dones, que només s’aconseguirà plenament quan acabem amb la xacra de la violència de gènere, alhora que estableix un seguit de mesures per a la protecció, en aquest cas, de les persones víctimes d’aquesta violència. Per tot això, i pel fet que, a més, és un document que ha sorgit de la col·laboració d’institucions, associacions, entitats i col·lectius del nostre poble, des de Compromís votarem a favor d’aquest punt. Assolir la igualtat real és cosa de totes i tots.

L’Itinerari fou aprovat amb els vots favorables de tots els grups polítics.

5. Subhasta parcel·la Borissa.

Es portava a ple, tal com estableix la llei en cas de venda de patrimoni, la treta a subhasta d’una parcel·la d’uns 1.400 m2 propietat de l’Ajuntament i situada en la partida Borissa. Com van explicar tant l’alcalde, Sergi Ferrús, com el portaveu de COMPROMÍS, la llei preveu en aquests casos que la valoració siga realitzada bé per un tècnic del mateix Ajuntament, bé per una empresa externa. En aquest cas, la parcel·la ha estat valorada mitjançant un informe detallat i justificat dels tècnics municipals.

L’objectiu de treure a la venda aquesta parcel·la és, com van assenyalar Ferrús i Server, l’adquisició de patrimoni (cosa que, d’altra banda, exigeix la legislació vigent: si es ven patrimoni, els diners obtinguts no poden destinar-se a finançar despesa corrent) per a l’increment dels equipaments cuturals amb què compta Pedreguer, que no són pocs, però que, com és sabut per totes i tots, estan ja saturats a causa de la gran vitalitat cultural i associativa de Pedreguer.

Després de les elucubracions ja tradicionals del portaveu popular sobre l’anomenat espai jove (que recordem que és aprofitat diàriament per diversos col·lectius del nostre poble i que no és suficient per resoldre la necessitat d’espais existents), el punt va ser aprovat amb els vots de COMPROMÍS, la CUP i el PSPV-PSOE, i l’abstenció del PP.

6. Moció de rebuig al TTIP.

Aquesta moció, proposada per COMPROMÍS, havia incorporat en les darreres setmanes algunes esmenes puntuals de la CUP, compartides plenament pel nostre grup. Podeu llegir-ne ací el redactat definitiu.

Com hem assenyalar en un article anterior, el TTIP és un acord entre la Unió Europea i els Estats Units d’Amèrica que té com a objectiu homogeneitzar criteris a ambdues bandes de l’Atlàntic en matèria de regulació del comerç i les finances. Aquest tractat, actualment es troba en procés de negociació, pensem que és potencialment nociu  per a l’economia, la societat i el medi ambient europeus i, per tant, també valencians, a més que s’està negociant sota un total secretisme i una opacitat que ens porten a desconfiar-ne plenament. D’ací que el mes passat traslladàrem a la resta de grups aquesta moció de rebuig al TTIP i a altres dos tractats semblants per al seu debat i aprovació en ple.

Va aprovar-se amb els vots favorables de COMPROMÍS i la CUP, i l’abstenció de PSPV-PSOE i PP.

7. Moció del Dia Internacional de la Dona.

Aquesta moció (que podeu consultar ací), que tenia com a finalitat celebrar el Dia Internacional de la Dona, havia estat consensuada per tots els grups polítics presents a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i s’hi havien incorporat algunes esmenes puntuals de la CUP.

El nostre portaveu repetí, com en el punt 4, la importància que el conjunt de la societat treballem coordinadament per aconseguir la igualtat real i efectiva entre homes i dones, i la fi de les violències masclistes, l’única manera per assolir una societat veriablement lliure, justa i democràtica.

La moció fou aprovada unànimement.

8. Informes d’alcaldia.

Abans de procedir pròpiament als informes, l’alcalde va enumerar, en compliment d’allò acordat per la Comissió d’Igualtat, les persones víctimes de violència de gènere a l’Estat espanyol des de l’inici d’any. Consignem a continuació els seus noms i dades, per tal que no queden en l’oblit com a simples xifres i puguem avançar, tots i totes, cap a l’eradicació de la lamentable xacra social que són les violències masclistes:

Feminicidis oficials
1. 04/01/2016. Mariana Carmen Radú, 43 anys. Madrid. Havia denunciat.
2. 05/01/2016. Silvia García S., 33 anys. Galápagos (Guadalajara). Deixa orfena una filla menor d’edat.
3. 07/01/2016 (*es troba el cadàver). M. P. G., 21 anys. Alange (Badajoz, Extremadura). Havia denunciat i tenia ordre d’allunyament activa. Deixa orfe un fill menor d’edat.
4. 12/01/2016. Isabel Laureana Cebrián Ruiz, 55 anys. Quintanar de la Orden (Toledo, Castilla la Mancha).
5. 13/01/2016. Lucinda Expósito Méndez, 43 anys. Vila-Seca (Tarragona, Catalunya). Deixa orfena una filla menor d’edat.
6. 21/01/2016. María Santos Gallardo, 73 anys. València.
7. 23/01/2016. Lisa Jane Lyttle, 49 anys. Costa de la Calma-Calviá (Palma de Mallorca). Havia denunciat al seu país d’origen (no consten denúncies a Espanya).
8. 27/01/2016. Ascensión Amores Porcel, 47 anys. Avilés (Asturias).
9. 11/02/2016. Ana Gómez Nieto, 40 anys. Becerreá (Lugo, Galicia). Deixa orfes dos fills menors d’edat.
10. 13/02/2016. Paqui (cognoms no coneguts), 71 anys. València

Feminicidis no oficials
1. 12/02/2016. Nom i cognoms no coneguts, 70 anys. Fuengirola (Málaga). (En investigació per part del Ministeri).
2. 19/02/2016. Rosa Rego R., 57 anys. Porto do Son (A Coruña, Galicia). (en investigació per part del Ministeri).
3. 22/02/2016. Soraya G. S., 37 anys. Zaragoza (a l’espera de confirmació oficial per part del Ministeri).

Feminicidis no íntims
1. 01/01/2016. Nom i cognoms no coneguts, 80 anys. Arenys de Mar (Barcelona).
2. 12/02/2016. Nom i cognoms no coneguts, 54 anys. Estepona (Málaga).

Feminicidis infantils
1. 26/01/2016. Alicia, cognoms no coneguts, 1 any. Barakaldo (Bizkaia).

Feminicidis familiars
1. 04/02/2016. Valeriana S. R., 80 anys. Talavera de la Reina (Toledo). (asassinada pel seu fill).

Feminicidis per prostitució
1. 03/01/2016. Nom i cognoms no coneguts, 40 anys. Málaga.

Seguidament, l’alcalde informà de les següents qüestions:

 • Durant els darrers mesos s’ha desenvolupat el Pla Conjunt d’Ocupació de les Administracions Públiques Valencianes, que ha permés la contractació de 8 persones (6 per a realitzar tasques de peó en la brigada de Serveis Municipals i 2 d’auxiliar d’aministració en les dependències municipals) i finalitza demà, 27 de febrer. El pla ha comptat amb una subvenció de 14.490,96 €.
 • El proper 1 de març començaran a treballar les persones seleccionades per al primer torn del Pla per al Foment de l’Ocupació Local 2016 (més informació, ací).
 • Les obres de l’Espai Cultural segueixen pendents d’iniciar-se.
 • El proper 2 de març se celebrarà una reunió amb les persones propietàries de parcel·les en el PAI Oquins per tal d’exposar-los la situació i establir els passos a seguir pròximament.
 • En el marc del Pla d’Igualtat, la Comissió d’Igualtat i diverses associacions i entitats del municipi han preparat un seguit d’actes per celebrar el ‘Mes de la Igualtat’, a participar en els quals Ferrús va convidar tota la ciutadania.
 • Les obres del pavelló poliesportiu avancen a bon ritme i està previst que finalitzen a finals del mes d’abril o principis de maig.
 • S’ha traslladat als membres de la Comissió per a l’estudi de la viabilitat de la municipalització dels serveis les propostes d’estudi per analitzar aquesta viabilitat. S’haurà d’acordar pròximament quina d’aquestes propostes se selecciona.
 • Continuen les gestions, en col·laboració amb la MASSMA, per tal de donar un ús definitiu a la finca del Campell. S’espera poder redactar prompte un conveni al respecte amb el Ministeri.
 • Pel que fa a la qüestió de l’infermer/a escolar, finalment s’ha aconseguit que Marina Salud en destine un/a d’específica per a atendre a l’alumna necessitada durant els matins. A més, s’estan fent les gestions per tal que aquesta figura puga romandre de manera permanent.

 9.  Mocions, precs i preguntes.

 • A la pregunta de la CUP sobre les actuacions que s’estan duent a terme en relació a les persones refugiades, es respongué que s’està a l’espera que les Administracions superiors s’impliquen en la matèria (com tracta de fer la Generalitat, a pesar de l’oposició del govern estatal). A més, s’està en contacte amb l’institut per a preparar una activitat en aquest sentit.
 • A la pregunta d’una persona del públic assistent sobre el possible aprofitament cultural de la casa cedida generosament per la família Comes i situada en el carrer Bonaventura Costa, es respongué que aquesta casa s’ha cedit amb la condició que siga destinada a les persones majors del poble.

Sense més mocions, precs ni preguntes, i després de la intervenció de la representant de l’associació Femme Força, que agraí a l’Ajuntament el treball que realitza per assolir la igualtat de gènere (treball que, repetim, és imprescindible que realitzem totes i tots, diàriament i en tots els nivells), va cloure’s la sessió, a bona hora encara per a sopar.