Aquesta setmana s’han complit els primers dos anys de legislatura. Durant els 24 mesos que han transcorregut des de les eleccions del 24 de maig de 2015, els regidors i regidores de COMPROMÍS han desenvolupat amb dedicació, energia i eficiència les tasques corresponents a les respectives àrees de gestió, que s’han materialitzat en un seguit d’actuacions i iniciatives.

En línies generals, podem destacar el treball realitzat per a aconseguir fer realitat el nou centre de salut de Pedreguer i la reversió sanitària a la comarca i per a incrementar el benestar i la qualitat de vida dels veïns i veïnes de la localitat a través d’iniciatives de caire social i de foment de l’ocupació, juntament amb diverses mesures de millora educativa i promoció cultural. La participació ciutadana ha constituït un altre dels eixos de l’acció de govern, que ha suposat també la realització de diverses obres, com ara la del pavelló d’esports. Tot plegat, presidit i afavorit per una gestió econòmica eficient i responsable que ha permés l’increment del romanent de tresoreria i la reducció de l’endeutament i el termini de pagament a proveïdors.

A continuació, s’inclou un breu repàs a algunes de les mesures aprovades i projectes realitzats fins al moment.

Una de les qüestions que ha centrat el treball de l’equip de govern ha estat la reivindicació de la construcció del nou centre de salut de Pedreguer. En aquest sentit, les nombroses gestions realitzades han culminat, a hores d’ara, en la inclusió, entre les línies d’actuació de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública establertes al Pressupost de 2017, “instar el Departament de Salut de Dénia a realitzar el nou centre de salut de Pedreguer”. Les gestions dutes a terme han suposat també el compromís de la Conselleria i de Marina Salut a efectuar, al més prompte possible, les millores i les reformes necessàries a l’actual centre mèdic per tal de resoldre algunes de les seues principals deficiències, com ara l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda.

Pel que fa a l’àrea d’Hisenda, destaca sobretot el bon estat dels comptes municipals. En aquest sentit, l’Ajuntament de Pedreguer ha tancat l’exercici 2016 amb un superàvit del romanent de tresoreria de 2.399.947,59 €, xifra notablement superior a la dels exercicis anteriors. Això ha permés la reducció de l’endeutament municipal, que ha passat del 75% al 2011 al 28% a la fi de 2016. També s’ha rebaixat de manera destacada el termini de pagament a proveïdors, que s’ha situat al voltant dels 15 dies (front als 13 mesos de 2011).

D’altra banda, a la rebaixa de l’impost de plusvàlua i del tipus de l’IBI de l’any passat, a partir de l’1 de gener de 2018 el valor cadastral baixarà un altre 4%, que s’afegirà al 27% ja rebaixat durant la legislatura anterior. Finalment, de resultes de la Comissió sobre els Valors Cadastrals, que determinà la sobrevaloració al casc urbà i la infravaloració a urbanitzacions i polígon industrial, s’ha acordat sol·licitar a Cadastre que resolga els problemes detectats en l’actual ponència de valors, i està treballant-se en el sentit de poder rebaixar l’elevat valor de repercussió que es va aplicar al casc urbà.

La participació ha estat una altra de les prioritats de l’equip de govern de COMPROMÍS. Així, s’han dut a terme les successives edicions del Programa Municipal de Pressupostos Participatius, iniciativa que des de l’any 2012 ha posat en mans de la ciutadania la capacitat de decisió directa sobre més d’1 milió d’€, i ha permés fer realitat diversos projectes, com ara el pont sobre el barranc del Marx, la pista d’skate, la pista coberta de l’institut, el parc infantil de davant del col·legi de l’Alfàs, el rocòdrom d’escalada, etc. En aquest sentit, a més, en el marc del compromís amb la democràcia participativa, s’ha celebrat la primera consulta ciutadana (que serví per determinar la no celebració de les modalitats del bou embolat i el bou encaixonat en les Festes locals) i actualment es troba en procés de redacció el Reglament Municipal de Participació Ciutadana, que servirà per aprofundir en aquesta i dotar-la d’un seguit de normes que en garantisquen la qualitat i el bon desenvolupament.

En matèria educativa, l’Ajuntament de Pedreguer va adherir-se al programa XarxaLlibres de la Conselleria d’Educació, alhora que s’han mantingut les ajudes del Fons Municipal d’Emergència Social i se n’han creat de noves per a l’inici d’estudis superiors. També s’ha aconseguit que la Conselleria incloga en els seus plans d’infraestructures l’adequació integral del CEIP El Trinquet, que previsiblement tindrà lloc al llarg de 2018, i la construcció del gimnàs del CEIP L’Alfàs, encara sense data. A més, entre altres mesures, l’estiu de 2016 tingué lloc la primera edició de l’Escola d’Estiu d’Anglés i s’aconseguí tant la implantació a l’IES Pedreguer del cicle formatiu de grau mitjà d’Atenció a Persones Dependents, com el reforç de l’atenció sanitària i educativa de l’alumnat d’Infantil i Primària. Pedreguer ha acollit també enguany la Mostra Internacional de Cinema Educatiu.

El foment de l’ocupació ha estat un altre dels aspectes que ha rebut l’atenció prioritària de l’equip de govern de COMPROMÍS, com no podia ser altrament atesa la difícil situació econòmica que vivim. En aquest sentit, s’ha continuat amb la realització de plans d’ocupació i tallers, com ara el “Verd i Pedra”, que ha permés, entre altres actuacions, la rehabilitació dels Molinets, alhora que oferia formació a diverses persones aturades del municipi. D’altra banda, s’ha engegat Pedreguer Empenta, un ambiciós programa de promoció econòmica i foment de l’emprenedoria i l’ocupació de qualitat, que tindrà continuïtat enguany amb la iniciativa Marina Alta Emprén, d’abast comarcal.

Per un altre costat, s’han prioritzat també les polítiques socials i de benestar. En el Pressupost Municipal per a 2016 les partides destinades a aquesta qüestió experimentaren un increment global del 57,5%, que s’ha consolidat en els comptes de 2017, en què encara han crescut un altre 6%. En un i altre cas, vora 1/3 del Pressupost s’ha destinat directament al benestar, el gaudi, el desenvolupament i la formació dels veïns i les veïnes del municipi, tot plegat sense increment impositiu. Dos acords, aprovats a proposta de COMPROMÍS, han suposat la declaració de Pedreguer com a “poble refugi” (i, per extensió, la realització de diverses iniciatives d’ajuda a les persones refugiades) i la introducció de clàusules socials en els contractes i subvencions municipals. Finalment, entre d’altres mesures, s’ha aconseguit la cessió de la Finca del Campell amb finalitats socials i en els pròxims mesos tindran lloc les obres de condicionament de la seu de l’antiga Banca Comes, que rebrà igualment un ús social.

Des de la Regidoria d’Igualtat i de la mà de la Comissió homònima s’han posat en marxa diverses mesures per tal d’afavorir l’assoliment de la igualtat real i garantir la màxima protecció possible a les víctimes de les violències masclistes. En aquest sentit, per exemple, s’ha signat un conveni amb l’associació NO+ i s’ha habilitat un servei d’assessorament i orientació jurídica i psicològica per tal d’oferir-los suport, a més de dur a terme diverses campanyes de conscienciació i condemna d’aquesta xacra social.

La cultura i el patrimoni han rebut també una atenció prioritària al llarg d’aquests dos anys de legislatura. Així, s’ha adquirit un immoble per tal d’ubicar-hi el futur museu històric i etnològic de Pedreguer, alhora que s’ha aconseguit la inscripció del castell de l’Ocaive al registre de BIC i s’ha engegat el procediment per tal de dur-ne a terme l’excavació i consolidació. Des de l’Ajuntament s’ha continuat donant suport a les campanyes d’investigació arqueològica a les coves del Comte i del Randero i s’ha commemorat el III Centenari del naixement de l’arquitecte pedreguer Antoni Gilabert (1716-2016).

En paral·lel a aquestes actuacions, se n’han dut a terme altres de diversa naturalesa. Així, al juny de 2015 va signar-se un conveni amb la Comunitat de Regants per tal d’assegurar l’abastiment d’aigua al municipi en cas de necessitat, i posteriorment va fer-se realitat la connexió alternativa per garantir l’abastiment hídric de Monte Solana. A les Festes de 2016 va restringir-se la presència institucional als actes religiosos. La tardor de 2016 fou testimoni d’un altre fet destacat: la finalització de les obres del llargament reivindicat Pavelló d’Esports. Més recentment ha tingut lloc l’adhesió municipal a la  cooperativa d’energia verda Som Energia, amb la intenció de contractar-hi la llum de les instal·lacions municipals per tal d’estalviar i afavorir el canvi a un nou model energètic. A més, l’Ajuntament ha destinat anualment al voltant de 100.000 € a convenis amb associacions culturals, esportives i socials, amb l’objectiu de fomentar el dinamisme del teixit associatiu local i la implicació ciutadana en els afers comunitaris. D’altra banda, s’han aprovat diverses iniciatives per tal de reclamar la realització del Tren de la Costa d’acord amb criteris de racionalitat econòmica i sostenibilitat ambiental (és a dir, en paral·lel a l’AP-7).

En resum, doncs, han estat dos any de treball responsable i govern obert i compromés, premisses aquestes que han regit, regeixen i continuaran regint la tasca de COMPROMÍS a l’Ajuntament de Pedreguer. Ja que si bé s’han fet ja realitat diversos dels compromisos adquirits a l’inici d’aquesta legislatura, queda encara molta feina per fer i caldrà fer-la de la millor manera possible.

Podeu consultar més informació sobre les propostes dutes a terme al llarg d’aquests 24 mesos al següent document: RESUM ACTUACIONS 1a MEITAT DE LEGISLATURA (2015-2017).