L’Ajuntament de Pedreguer aprovà, en la sessió ordinària celebrada el dijous 29 de juny, una modificació de crèdits per a l’aplicació del superàvit pressupostari amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per valor de 605.550,63 € amb l’objectiu de destinar-los a l’amortització de deute, tal com estableix la Llei d’Estabilitat Pressupostària. Amb l’amortització de la quantitat indicada, el deute de l’Ajuntament passarà a ser d’1.200.000 € i se situarà en el 16%, 12 punts percentuals per davall del 28% (2.174.450,88 €) a 31 de desembre de 2016. En aquest sentit, convé tenir present la progressiva reducció del deute municipal des del 2011, quan se situava en el 75%, com a conseqüència de la bona gestió de Sergi Ferrús i Compromís al capdavant de l’àrea d’Hisenda i de la meritòria tasca del personal de l’àrea.

La sessió serví també per aprovar la moció per a l’increment en 120 milions d’euros de les partides dels Pressuposts Generals de l’Estat de 2017 destinades a la lluita contra la violència de gènere. Aquesta reivindicació, engegada pels col·lectius feministes arreu de l’Estat, va materialitzar-se ja, el passat 19 de desembre, en dues concentracions de protesta davant de l’Ajuntament. Tal com assenyalà el portaveu de Compromís, Blai Server, “la lluita contra les violències masclistes requereix d’un esforç transversal del conjunt de la societat, per a la qual cosa resulta imprescindible que s’hi destinen els recursos corresponents”. “120 milions d’euros és una quantitat perfectament assumible per part del Govern de l’Estat, si tenim en compte que es destinaren més de 40.000 milions d’euros al rescat del sector financer”.

La reivindicació d’un finançament just rebé també el suport de la majoria de la Corporació, que determinà reclamar al Govern de l’Estat reformar el sistema de finançament autonòmic que possibilite als valencians i les valencianes disposar dels recursos suficients per a poder gaudir d’uns serveis públics de qualitat i permeta, d’igual manera, l’exercici de les competències pròpies, així com incrementar les inversions estatals al País Valencià. A més, s’acordà engegar a nivell local iniciatives per a informar la ciutadania de la problemàtica existent a aquest efecte.

Finalment, el Ple tornà a tractar la qüestió de l’assistència dels representants municipals als actes religiosos, arran d’una moció presentada per un dels grups de l’oposició.

Des de Compromís va qüestionar-se la iniciativa: “Entenem que no ha canviat res des de l’última vegada que va tractar-se la qüestió al Ple (al setembre de 2016), per la qual cosa creiem q la moció s’ha presentat per simple interés partidista i per la voluntat de crear polèmica sense sentit i generar titulars de premsa”, assenyalà Server. I és que la moció es portà al Ple precisament a dues setmanes de començar les Festes i, a més, sense cap negociació ni voluntat de consens previ per tal d’apropar posicions i poder arribar a una postura satisfactòria per a la majoria dels grups polítics. Server va preguntar-se també “on comencen i acaben els límits del laïcisme de la CUP, en la mesura que d’una banda afirmen que volen ‘separar la festa popular i la religiosa’ però no qüestionen l’aprovació com a festius de festivitats religioses o el fet que les Festes de Pedreguer se celebren amb motiu de Sant Bonaventura”

Per aquesta raó, els valencianistes decidiren presentar una esmena a la totalitat de la moció, en la forma del protocol d’assistència a actes religiosos que ja presentaren al setembre passat. Aquest reglament pretén combinar de manera correcta els principis de representació institucional i d’aconfessionalitat, en regular l’assistència de l’alcalde o la persona en qui aquest delegue a la missa i processó en honor a Sant Bonaventura, patró de Pedreguer, i en fer-ho en peu d’igualtat amb la Comissió de Festes i no ocupant-ne la presidència, com era habitual fins ara (Pedreguer, a diferència de molts dels pobles del voltant, fa anys que no envia els seus representants als actes religiosos, amb l’única excepció dels ja esmentats).

L’esmena, però, fou rebutjada amb els vots conjunts de PP, PSOE i CUP, com també fou rebutjada la moció original presentada.

D’altra banda, Compromís donà suport a les mocions en suport al poble palestí, pel tancament dels CIE i per a la coordinació comarcal en matèria de seguretat i emergències, alhora que aconseguí l’aprovació de sengles mocions per la clarificació de la situació de l’impost de plusvàlua i per tal de sol·licitar la presència de la Filosofia al currículum de Secundària en la línia dels esforços de la Conselleria d’Educació en aquest sentit.