ACTUALITZACIÓ D’AQUEST ARTICLE.

COMUNICAT DE PREMSA

El BLOC de Pedreguer alerta sobre la possibilitat que això signifique una retallada de les prestacions o una baixada dels sous dels monitors, ja que, en cas contrari, significaria que Pedreguer ha estat pagant durant dos anys 36.000 euros de més

Pedreguer, 10 de juny de 2010.

A la sessió plenària ordinària de Pedreguer del mes de maig, el portaveu del BLOC, Sergi Ferrús Peris, va fer aquesta interpel•lació a l’equip de govern: “Hem vist que s’ha prorrogat el contracte amb l’empresa de les escoles esportives per al curs vinent. Recordem que fa dos anys, quan es va contractar amb aquesta empresa, el nostre grup va denunciar el fet que es preferira aquesta, tot i que una altra, amb la mateixa puntuació, costava 9.500 euros menys a l’any i pagava millor als monitors.
Ara comprovem que han negociat una rebaixa de 18.000 euros. La nostra pregunta és: això significarà una retallada de prestacions, per exemple minorant el que cobren els monitors o contractant menys monitors, o significa que hem estat pagant 18.000 euros de més durant aquests dos anys?”
S’ha de dir que l’alcalde, a una pregunta semblant feta pel portaveu independent, havia contestat que els monitors seguiran cobrant el mateix. A la baixada de prestacions no contesta i pel que fa al fet d’haver estat pagant 18.000 euros de més, reconeix que sí, però que no es pot fer res, que eixa és la manera habitual d’actuar en aquests casos.
Des del BLOC es denuncia que eixa “no és la manera ètica en aquests moments de crisi de fer les coses”, que ja al 2008 “es podria haver optat per l’empresa que cobrava 9.500 euros menys”, que aquest equip de govern ens té acostumats a fer unes despeses innecessàries i de tot punt fora de lloc. “De fet”, han afegit els nacionalistes, “el nostre grup urgirà a l’equip de govern a portar a terme les mesures econòmiques que el BLOC ve proposant des de fa dos anys i que vam tornar a proposar per aplicar als pressupostos d’enguany, que finalment no es van aprovar: rebaixa en les dietes per assistències als membres de la corporació, rebaixa en les despeses de protocol i representació d’alts càrrecs, rebaixa en les retribucions de l’alcalde i els regidors alliberats, eliminació de la despesa en publicitat i propaganda diversa, estalvi energètic…”. El BLOC considera que aquest sí que seria un bon motiu per fer una modificació de crèdits sobre els pressupostos prorrogats de 2009.

[Font CANFALI]