Compromís per Pedreguer valora positivament la reunió de la Comissió sobre els Valors Cadastrals, que va celebrar-se el passat dimecres 1 de març i en la qual van fer-se públics els resultats de l’estudi encarregat el passat mes de novembre per tal de determinar l’estat dels valors cadastrals al poble. L’esmentat estudi va revelar que, de mitjana, aquests es troben sobrevalorats al casc urbà i infravalorats a les urbanitzacions i al polígon industrial.

En la Comissió, els valencianistes van proposar de demanar a Cadastre que resolga la situació existent, bé modificant el valor de repercussió (on es trobaria el problema), bé elaborant una nova ponència de valors que es realitze de manera correcta i ajustada a la realitat.

Compromís ha volgut remarcar també el fet que, des que la formació està al govern municipal, s’han pres nombroses mesures per tal de resoldre les deficiències de la ponència de valors de 2007, com ara l’aplicació d’un coeficient corrector que reduí els valors cadastrals en un 27%, la reducció de l’impost de plusvàlua i de l’IBI, etc. Aquesta Comissió, les reunions de la qual són obertes al públic, és l’última d’aquestes actuacions i s’espera que puga donar una solució definitiva a la qüestió.