En plena gota freda sobre la Marina, i amb l’assistència de dues persones entre el públic, començava la sessió a les 22,00 de la nit, amb el següent desenvolupament:

1.Donar compte de les resolucions d’Alcaldia. Es dóna compte.

2.Donar compte de l’informe de morositat del segon trimestre de 2013. El Regidor d’Hisenda, el nostre portaveu, Sergi Ferrús fa la següent intervenció:

Els Ajuntaments espanyols, en compliment de l’anomenada Llei de Morositat (Llei 15/2010), estan obligats a presentar tots els trimestres (i donar compte al plenari) l’informe respectiu sobre compliment dels terminis de pagament, que ha estat fixat en 30 dies.

Per això, i com ja va siguent habitual, els donem compte del resultat del darrer informe:

El més cridaner i important és el que fa referència les factures fora del període legal de pagament: fa 3 informes era de 84 (179.952,37€); fa dos d’11 (37.480,59), i el de març de 58 (96.049,36) -tot i que va quedar a 0 en abril-; a 30 de juny: 0 (0 €)

Per primera vegada en molt de temps, l’Ajuntament tanca un trimestre amb tots els proveïdors pagats.

Pedreguer ja fa uns mesos que paga a 30 dies o menys. Però, a més, ara presenta l’últim informe trimestral de compliment de terminis i, per primera vegada en molts anys, no presenta cap factura sense pagar fora de termini. No hi ha “factures als calaixos”.

Podem, per tant, mostrar-nos satisfets i destacar la bona tasca duta a terme per totes les regidories, en les quals ha primat la contenció de despeses i el trellat a l’hora de gastar, que, malauradament, no era moneda corrent ni en aquesta casa ni en altres institucions.

Quant a les declaracions fetes en alguna ocasió per membres de l’oposició en què es treia mèrit a aquest sanejament econòmic, adduint que qualsevol ho podia haver aconseguit gràcies al préstec per pagar a proveïdors que el govern espanyol va facilitar, m’agradaria fer-los notar que no tots els Ajuntaments, ni de bon tros, poden aportar aquestes dades, a pesar d’haver concertat també eixe préstec abusiu l’any passat; es veu que la qualitat de la política aplicada canvia d’un Ajuntament a l’altre… I no cal anar molt lluny a buscar, només preguntant als proveïdors dels pobles del costat ho tindrien clar… Però, segons qui, no déu d’estar-hi interessat, perquè casualment són pobles governats per companys del seu partit, que, com està veient-se des de fa ja molt de temps, es caracteritzen per una gestió econòmica bastant heterodoxa, per dir-ho suaument.

D’altra banda, també m’agradaria destacar que l’Ajuntament disposa, també per primera vegada des fa molt de temps, de liquiditat.

3.Expedient de modificació de crèdits 3/2013. S’aprova per unanimitat.

En la seua intervenció, Ferrús, com a Regidor d’Hisenda, va dir:

Es justifica per haver d’acollir-nos al programa de formació auspiciat des del govern autonòmic.

La despesa total del programa serà de 20.250 €, d’aquesta quantia correspon a l’Ajuntament una despesa de 6.750 € ja que la resta ve subvencionada a parts iguals (6.750 €) per la Generalitat i per la Diputació.

Amb esta despesa es podrien subvencionar 18 contractacions, però no és l’Ajuntament qui contracta, són les empreses i per cada contractació que realitze una empresa de Pedreguer rebrà una ajuda de 1.125 €, sempre i quan es contracte al menys per 3 mesos i amb una jornada com a mínim de 25 hores setmanals. Les contractacions subvencionables són les que s’hagen realitzat des del 5 de juliol i fins el 30 de setembre.

4.Aprovació de festes locals per 2014: 3 de febrer i 15 de juliol. S’aproven per unanimitat.

5.Proposta de festes escolars per 2014. S’aprova per unanimitat la proposta que havia fet el Consell Escolar Municipal: 31 d’octubre, dijous, i 17 i 31 de gener, ambdós divendres.

6.Document per desenvolupar el Pla de Participació Pública. S’aprova per unanimitat.

Fa referència a un tràmit necessari per tornar a engegar el Pla General. Si algú vol fer memòria del tema, en aquest enllaç us podeu torbar.

7.Informes Alcaldia.

Com és habitual, i va instaurar com a costum durant la seua presidència, el nostre portaveu, es va donar compte del que ens deu la Generalitat a data de hui i les subvencions arribades des del darrer ple.

8.Moció de rebuig de la reforma elèctrica. Tots els grups voten a favor, excepte el PP, que s’absté. La moció la podeu trobar en l’enllaç del punt 3.

La moció, tot i acollir-se finalment els tres grups de l’equip de govern, la va defensar el nostre portaveu, raonant el següent:

Amb aquesta proposta RD-Llei de data 18-07-2013, el govern espanyol continua allargant una agonia, desenfocant el problema, i actuant sense valentia contra els interessos generals i les tendències internacionals.

Per fi s’ha fet pública l’esperada reforma elèctrica, l’enèssima dels últims anys, i cada volta està més clara la incapacitat d’estos governs de resoldre un problema creat per ells mateixos.

El PP creà durant el seu primer mandat el conegut dèficit de tarifa. Este deficit apareix perquè els ingresos totals (el que paguen la suma de tots els consumidors d’energia elèctrica) del sistema no arriba a cobrir tots els costos del sistema (el cost de produir l’energia més el cost de mantindre el sistema viu). Però la trampa es troba en que els costos reals del sistema no es coneixen, i el que hi ha són uns costos reconeguts, que el govern accepta que són els que val mantindre el sistema. Inicialment es volia impedir que l’energia elèctrica pujara, cosa impopular, i pensà que el millor era llançar eixe cost avant, que ja vindria algú després a fer-se càrrec d’ell. I es creà una pilota, que si bé inicialment no era cosa preocupant, començà a créixer fins convertir-se en una bola gegant de 26.000 milions d’euros que sembla que vaja a arrasar amb tot.

L’orige dels mals està en el disseny inicial: els costos fixes del sistema es paguen segons el consum (variable), no s’apliquen lleis d’oferta i demanda sinó que es presuposa que l’oferta està sempre disponible i és infinita així que la demanda governa els preus, i per últim tenim una formació de preus que atorga grandíssimes plusvàlues als sistemes de generació més barats, traccionant recursos on no són necessaris.

I si a estos fets, se’ls suma un nivell d’amiguisme, clientelisme i interessos creuats siderals, s’arriba sense cap mena de dubte a la tempesta perfecta: la incapacitat absoluta a entendre el problema i per tant la impossibilitat d’arreglar- lo.

[per il·lustrar el nivell d’amiguisme va fer ús d’aquestes dades:

 

xupopterosenleselectriques

 

Les mesures preses pel govern s’han centrat principalment a:

1- fer una aportació dels pressupostos de l’estat, és a dir, que ho paguem entre tots.
2- pujar el preu regulat de la llum poc més d’un 3%, és a dir, que ho paguem tots.
3- reduir els costos reconeguts de la distribució i el transport.
4- eliminar el sistema de primes amb que funcionaven milers d’instal·lacions de generació d’energies renovables.
5- eliminar de socarrel la possibilitat de l’autoconsum.

Sobre el punt 3 fem uns números, per entendre el marge que tenen les companyies que formen UNESA en esta partida. La retribució que reben per este concepte està al voltant dels 70€/hab/any. Per a una població mitja d’uns 25.000 habitants suposa al voltant 1,75M€. Qualsevol de vostès pot vore quines tasques de manteniment es fan al nostre municipi i poden estimar el cost. Ah! tinguen en compte que els cablejats, transformadors, etc… han sigut pagats pels promotors dels distints polígons i PAIs que s’han fet. Deixem en la seua consideració quins beneficis poden tindre en esta partida.

Sobre el punt 4 solament augurem una pluja de demandes internacionals. La seguretat jurídica, la poca que quedava, ha volat pels aires definitivament. Dubte que ningú mai més vulga fer ací cap inversió.

I sobre el punt 5 és on més es veu quina mena de gent ens mana. Saben que l’autoconsum és el millor que es pot fer, que els costos assolits per la fotovoltaica i la minieòlica, les fan imparables, però també saben que si no consumim el sistema s’enfonsa perquè està mal dissenyat. Així que trauen el garrot, i qui faça autoconsum s’arrisca a una multa de…. 30 milions d’€!!!!

Senyors, açò no és seriós.

Com es pot mantindre que si es desenvolupa l’autoconsum el sistema col·lapsa? Que està col·lapsant el sistema elèctric a Alemanya o al Regne Unit? No, clarament no, Perquè allà els sistemes estan ben dissenyats. I és que eixe és el problema real. Eixe RD que regula l’autoconsum és certament una de les pitjors normes que ens podíem imaginar. L’establiment d’uns peatges de suport a la generació a cobrir per les instal·lacions d’autoconsum van contra tota lògica i produeixen el nostre més frontal rebuig.

El conflicte d’interesos és extrem. És tan gran que s’ha fet completament insostenible. El lobby d’UNESA no pot continuar com fins ara.

Cal refer completament el sistema elèctric i per fer-ho cal valentia. L’autogeneració faria minvar progressivament la sagnia de 45.000 milions d’€ en compra de combustible foraster. Però liquidaria el sistema de privilegis que governa. I ahí és on es toca os.

En la contrarèplica al portaveu popular, Ferrús, entre altres coses, va recomanar encaridament aquest article.

9.Moció programa de formació i ocupació. S’aprova per unanimitat, tot i que el nostre portaveu va aprofitar per treure-li els colors al popular, que era qui havia proposat en principi l’aprovació d’aquesta mena de moció, per dir-li alguna cosa. Abans de passar a votació, Ferrús va voler dir açò:

Al nostre grup se li fa difícil aprovar aquest moció, perquè no la trobem oportuna, ni li trobem trellat.

Des del PP ja van voler aprovar-la d’urgència en juny, quan ni tan sols les autoritats que han “pergenyat” el pla havien convocat als ajuntaments per informar-los (ho van fer el 15 de juliol) i sense saber si l’ajuntament disposava de disponibilitat pressupostària per fer front a la nostra part en el pla…

És evident que és una moció d’aquelles que tant critiquen vostès, les que arriben de la seu del partit, política i res més, com es fa evident en l’exposició de motius, que no és sinó un panegíric del gran estadista que suposadament tenim per president…

I és tan evident que és d’aquelles dictades des de València que ni tan sols l’havien traduït al nostre idioma… Ja sabem que tenen molta feina i estan molt ocupats, però tampoc costava tant traduir-la… com de fet han fet després de cridar-los l’atenció… Bé, però això entra dintre de la poca activitat municipal del PP en aquesta legislatura (què han fet en més de dos anys? presentar una moció rebuda dels jefes, sense ni tan sols traduir-la i que no té cap trellat; [ afegim nosaltres ací, tot i que no es va dir durant la sessió que el BLOC en el mateix temps d’oposició havia presentat 18 mocions o propostes :
Adhesió a la xarxa de ciutats valencianes Ramon Llull, Proposta de major transparència i informació a l’Ajuntament de Pedreguer (Es pretenia presentar-la el 28 de maig de 2009, però no es va admetre a l’ordre del dia, ja que un informe del Secretari així ho recomanava), Moció per l’acompliment de la llei de dependència, Moció en suport de l’ensenyament públic, Moció Tren Gandia-Marina Alta. Llicències express. 10 mesures per a l’any 2009 (Document que no es va voler debatre abans d’aprovar els pressupostos de 2009, durant la sessió del 26 de gener de 2009),Moció sobre campanya de prevenció d’embarassos, Moció sobre l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania i contra els expedients a professors, Moció per la dignificació del valencià a la Diputació d’Alacant, Moció per la paralització de la Fase I de la carretera Benidoleig-Pedreguer i per l’estudi d’una nova alternativa, Moció per l’adhesió de l’Ajuntament de Pedreguer a la campanya Voluntariat pel Valencià,Moció en defensa del poble saharaui, Retribucions a càrrecs electes i esmena (30 d’agost 2007)… I altres com la proposta per anar baixant l’ibi durant 10 anys, etc.)]

Dèiem que no té trellat la moció: quin suport més gran que la resolució d’alcaldia de 23 de juliol, nº 44, en què l’ajuntament s’acull a aquest pla?; si els sembla, seria com si en comptes de l’acord que vostès proposen posàrem que l’Ajuntament dóna suport a tot allò que aprova la junta de govern o que resol l’alcaldessa, o que l’ajuntament dóna suport a que els funcionaris cobren! [donar suport a les llicències d’obres, a les concessions de bars d’edificis públics, als curs taller, en definitiva, a tot allò que s’aprova en junta de govern, per resolució d’alcaldia o en els pressupostos]…

A més, aviats estàvem si haguèrem d’esperar al suport del govern autonòmic: SERVEF no paga (emcorps, salaris joves…); l’emcorp d’enguany, una burla….

Per sort, Pedreguer no s’ha esperat a aquests parxes i resolucions de mal pagador i ha reforçat des de desembre les mesures socials per pal·liar la situació dels ciutadans més desfavorits… i sense aprovar mocions propagandístiques de suport a aquestes mesures

[Afegim ací nosaltres algunes d’aquestes mesures que, vistes les poques solucions aportades pels governs central i autonòmic, l’equip de govern local ja havia prés, refermant les partides socials i el foment de l’ocupació:

El govern de Pedreguer, vista la situació d’emergència que durant els últims anys estan vivint moltes famílies del poble i atès que les mesures que adopta el govern espanyol i l’autonòmic no donen el resultat esperat, sinó tot el contrari, va mamprendre a finals del 2012 una sèrie de mesures per pal·liar aquesta situació.

En primer lloc, es va decidir destinar els diners de l’enllumenat nadalenc a donacions per CARITAS parroquial (1.000 €) i la residència Nostra Senyora del Carme (500 €), al mateix temps que s’obria una bossa d’ajudes socials a la que finalment es van acollir 25 xiquets, en forma d’ajudes per llibres i material escolar, matrícula en l’escola de música, guarderia o escoles esportives (la quantitat final ha pujat a 4.726,11 € i han pogut gaudir de l’ajuda tots els que l’han demanada).

D’altra banda, i abans de tancar els pressupostos de 2012, es va assignar la quantitat de 4.400 €, de la partida de Benestar Social a ajudes d’emergència, que no podia cobrir el que assigna la MASSMA.

Independentment d’això, i aprofitant la redacció dels pressupostos de 2013, i d’acord a allò decidit en les assemblees del primer programa de Pressupostos Participatius, s’han aprovat dues partides socials: una per fomentar l’ocupació i l’altra per despeses de benestar social, aquesta última amb un augment del 90 % respecte a l’any anterior (amb un total de 38.000 €).

Pel que fa al taller, va començar en març i acabarà el mes que ve, se’n van acollir 20 persones del poble i està dotat amb 52.440 €.
Amb tot i això, des del govern municipal seguim buscant solucions al gran problema dels pedreguers, que és la falta de feina, com per exemple l’associació “Ses Valls de Retrobament” i l’agermanament amb el poble mallorquí de Petra, que pot rellançar l’economia cultural i turística del poble.]

A pesar de tot, per respecte a la resta de grups que han considerat adient donar suport a la moció i tot i que el nostre cos ens demana altra cosa, el nostre grup votarà a favor.

10.Mocions, precs i preguntes.

Es podran gaudir una vegada l’Ajuntament tinga el vídeo penjat i l’acta publicada.

Més aviat del que és habitual, sobre les 23,15 s’alçava la sessió… i sortosament no plovia!!!