Aquesta setmana s’han complit els primers dos anys de legislatura. Durant els 24 mesos que han transcorregut des de les eleccions del 26 de maig de 2019, els regidors i les regidores de COMPROMÍS han desenvolupat amb dedicació, energia i eficiència les tasques corresponents a les respectives àrees de gestió, que s’han materialitzat en un seguit d’actuacions i iniciatives, marcades evidentment per eixa dificultat afegida que ha significat la crisi sanitària i que ha fet que moltes de les mesures hagen girat al seu voltant.

En eixe sentit, Pedreguer podria dir-se que ha jugat amb cert avantatge per tal com partia d’una molt bona situació econòmica (comptes sanejats i deute zero des de desembre de 2019 i una taxa d’atur bastant inferior a la mitjana comarcal, autonòmica i estatal) i ja aplicava moltes mesures socials i pressupostàries que han pal·liat en certa mesura els efectes de la pandèmia, i que no només s’han mantingut (les partides destinades a benestar social -ajudes socials, subvencions a associacions socials sense ànim de lucre, igualtat, infermeria escolar, contribució a la MASSMA, aportació a la Creu Roja, ajuda als refugiats i al tercer món, a la Residència o beques per estudis superiors; el foment de l’ocupació -amb nou edicions ja del pla d’ocupació local; la cultura i l’educació -programació cultural i juvenil, convenis amb associacions i entitats culturals, activitats i tallers extraescolars o les ajudes a la realització d’estudis superiors), sinó que en alguns casos han augmentat l’assignació pressupostària (concretament pel que fa a benestar social, infermera escolar, pla d’ocupació municipal o igualtat i polítiques inclusives i s’ha creat alguna partida nova com la d’ajudes al comerç local, professionals i autònoms o la de productes farmacèutics i material sanitari per fer front a la despesa en mesures contra la COVID. També s’ha mantingut per a 2021 l’exoneració de pagament per part de locals de restauració de la taxa per ocupació de via pública amb taules i cadires).

En línies generals, podem destacar el treball realitzat per a aconseguir fer realitat el nou centre de salut de Pedreguer i per a incrementar el benestar i la qualitat de vida dels veïns i les veïnes de la localitat a través d’iniciatives de caire social i de foment de l’ocupació, juntament amb diverses mesures de millora educativa i promoció cultural. La participació ciutadana ha constituït un altre dels eixos de l’acció de govern, que ha suposat també la realització de diverses obres, com ara la del nou retén de policia, la rehabilitació del castellet de l”Ocaive o la nova llar de persones jubilades ubicada en l’antiga banca Comes, per citar-ne tres. Tot plegat, presidit i afavorit per una gestió econòmica eficient i responsable que ha permés l’increment del romanent de tresoreria i la reducció a zero de l’endeutament.

A continuació, s’inclou un breu repàs a algunes de les mesures aprovades i projectes realitzats fins al moment.

Una de les qüestions que ha centrat el treball de l’equip de govern ha estat la reivindicació de la construcció del nou centre de salut de Pedreguer. En aquest sentit, les nombroses gestions realitzades han culminat, a hores d’ara, en la inclusió de la seua construcció en els Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2021, amb una previsió de 500.000 € per enguany i un milió més per a 2022.

Pel que fa a l’àrea d’Hisenda, destaca sobretot el bon estat dels comptes municipals. En aquest sentit, l’Ajuntament de Pedreguer ha tancat l’exercici 2020 amb un superàvit del romanent de tresoreria de 1.154.110,59 €. Això ha permés la reducció de l’endeutament municipal, que ha passat del 75% al 2011 al 0% a la fi de 2019 i seguir pagant en temps i forma als proveïdors.

La participació ha estat una altra de les prioritats de l’equip de govern de COMPROMÍS. Així, s’han dut a terme les successives edicions del Programa Municipal de Pressupostos Participatius, iniciativa que des de l’any 2012 ha posat en mans de la ciutadania la capacitat de decisió directa sobre vora 1.700.000 €, i ha permés fer realitat diversos projectes, com ara un pont sobre el barranc del Marx, la pista d’skate i la pista coberta de l’institut, la recuperació i restauració de sendes, ajudes socials, la millora dels parcs infantils, el rocòdrom d’escalada, l’adquisició d’una furgoneta per a persones amb diversitat funcional, l’ampliació del gimnàs municipal, l’asfaltat del camí paral•lel a l’AP-7, el mirador al Plà de l’Era, la coberta de la plaça de l’Amistat, l’adquisició d’un tractor articulat, etc.. En aquest sentit, a més, en el marc del compromís amb la democràcia participativa, s’ha celebrat la segona consulta ciutadana (que serví per determinar el nou nom per l’Avinguda Joan Carles I i que va resultar ser Avinguda del País Valencià) i actualment es troba en procés de constitució el Consell de Participació Ciutadana, una vegada aprovat el Reglament que la regula.

En matèria educativa, l’Ajuntament de Pedreguer ha creat la Taula de Coeducació i Convivència, ha ampliat l’horari de la infermera escolar, ha augmentat les ajudes de material escolar, estudis superiors i foment del valencià, s’ha dotat de personal de neteja als centres educatius i s’ha subministrat material desinfectant, s’ha finalitzat l’Edificant del col•legi Alfàs i s’ha iniciat el del Col·legi El Trinquet, s’ha augmentat el pressupost de les activitats extraescolars, s’ha adequat el pati de l’Escola Infantil La Glorieta, s’ha ampliat el conveni educatiu amb el centre d’acollida i s’han creat ajudes TIC per pal·liar la bretxa digital durant el període de confinament.

El foment de l’ocupació ha estat un altre dels aspectes que ha rebut l’atenció prioritària de l’equip de govern de COMPROMÍS, com no podia ser altrament atesa la difícil situació econòmica que vivim, agreujada amb la crisi de la COVID_19. En aquest sentit, s’ha continuat amb la realització de plans d’ocupació i tallers (i ja en són 9 edicions).

Per un altre costat, i ara amb més motiu que mai, s’han prioritzat també les polítiques socials i de benestar. L’important increment del 57,5% que des de Compromís vam injectar en el Pressupost Municipal per a 2016 a les partides destinades a aquesta qüestió, s’ha consolidat en els comptes dels anys següents (de fet, en els de 2021 encara han crescut). De fet, vora 1/3 del Pressupost s’ha destinat directament al benestar, el gaudi, el desenvolupament i la formació dels veïns i les veïnes del municipi. D’altra banda, ha finalitzat l’adequació de l’antiga banca Comes com a Llar de Persones Jubilades, permetent que l’anterior seu, el Centre Social, puga ampliar els serveis oferits per la MASSMA, com el Servei PANGEA (Oficina d’Atenció als Persones Migrades), un recurs d’acollida, informació i assessorament per a la població immigrant resident a la Pedreguer i la comarca.

Des de la Regidoria d’Igualtat i de la mà de la Comissió homònima s’han posat en marxa diverses mesures per tal d’afavorir l’assoliment de la igualtat real i garantir la màxima protecció possible a les víctimes de les violències masclistes. Des de la legislatura 2015-19, l’àrea d’Igualtat, Diversitats i Polítiques Inclusives està assumida directament per Alcaldia, amb la voluntat de que siga realment transversal a totes les altres àrees municipals. D’altra banda, des de 2015, el pressupost de la Regidoria s’incrementa tots els anys i Pedreguer, un municipi de vora 7.800 habitants, compta des de fa uns anys amb tècnica d’igualtat. Fins ara La Regidoria d’Igualtat, Diversitats i Polítiques Inclusives està duent a terme el 2n pla d’igualtat, amb tot un seguit d’accions que fa del nostre municipi un referent comarcal i de país (entre altres: primer pla d’igualtat intern; cursos de formació per al personal de l’ajuntament, un en prevenció en violència de gènere i altre sobre masculinitats; premis d’investigació en igualtat i la nova col•laboració amb IECMA com a suport als premis; creació d’una taula de coeducació; realització del documental ‘Grup de dones de la Marina Alta, Pedreguer 1979-2019’, i el disseny d’una guia didàctica per als centres; s’està treballant en la realització d’un projecte d’inserció de dones víctimes de violència…)

La cultura i el patrimoni també han rebut una atenció prioritària al llarg d’aquests 2 anys de legislatura. Així s’ha augmentat el pressupost per les intervencions arqueològiques de la Cova del Comte i Randero, alhora que s’han finalitzat les tasques de consolidació i restauració del Castell de l’Ocaive i, a més, la primera fase de consolidació de la nau per al futur museu històric i etnològic. A més, s’ha adequat la cafeteria de la Casa de Cultura i s’ha conclòs l’obra de rehabilitació de l’Espai Cultural on es preveu que ja s’inicie l’activitat la propera temporada.

En referència a la solidaritat i cooperació, l’Ajuntament de Pedreguer s’ha adherit a la Xarxa de Memòria Històrica del País Valencià, s’ha augmentat la despesa en cooperació internacional i s’ha aconseguit la inclusió de l’ampliació de la Residència al Pla d’Infraestructures Socials del País Valencià junt a la creació d’un nou centre de diversitat funcional comarcal públic.

En paral·lel a aquestes actuacions, se n’han dut a terme altres de diversa naturalesa. L’Ajuntament, per exemple, ha destinat anualment al voltant de 100.000 € a convenis amb associacions culturals, esportives i socials, amb l’objectiu de fomentar el dinamisme del teixit associatiu local i la implicació ciutadana en els afers comunitaris. D’altra banda, s’han aprovat diverses iniciatives per tal de reclamar la realització del Tren de la Costa d’acord amb criteris de racionalitat econòmica i sostenibilitat ambiental (és a dir, en paral·lel a l’AP-7); o s’han fet les gestions necessàries per desbloquejar la tramitació del PAI Oquins i dotar de seguretat eixe tram de N-332; hem viscut l’alliberament de l’AP-7; o s’ha lluitat per poder emprar el romanent municipal o per exigir que la Diputació col•labore en el Fons de Cooperació Municipal. El Pla Estratègic de Desenvolupament Agrari Sostenible de Pedreguer segueix avant i s’ha posat en marxa un servei pioner de recollida de residus. En breu estarà en funcionament el segon carregador de vehicles elèctrics al parc de la Formiga. I l’Ajuntament segueix present en els fòrums europeus, a través dels diferents programes de la Comissió Europea.

I, a pesar de la pandèmia i dels entrebancs habituals en el desenvolupament de les obres públiques, a Pedreguer van avançant les diferents actuacions en marxa: a la ja esmentada de l’antiga banca Comes, caldria afegir el nou quarter de la Policia Local, el nou gimnàs i la instal·lació d’un ascensor, que el Pla Edificant va aprovar per al CEIP Alfàs (i la propera rehabilitació completa del CEIP Trinquet), la rehabilitació del Castellet de l’Ocaive, les obres de rehabilitació de l’antiga fàbrica del carrer Col·legi per a destinar-la a nau multifuncional i futur museu, les obres de l’Espai Cultural, la construcció del mur del pati del CEIP l’Alfàs que es van portar per davant els forts ruixats de fa dos anys, les obres d’accessibilitat de l’edifici de l’Ajuntament, que l’han dotat per fi d’ascensor i ha permès una reubicació d’espais, un aparcament públic per més de 60 vehicles al Mestre Serrano…

En resum, doncs, han estat dos anys de treball responsable i govern obert i compromés, premisses aquestes que han regit, regeixen i continuaran regint la tasca de COMPROMÍS a l’Ajuntament de Pedreguer. Ja que si bé s’han fet ja realitat diversos dels compromisos adquirits a l’inici d’aquesta legislatura, queda encara molta feina per fer i caldrà fer-la de la millor manera possible.

Podeu consultar més informació sobre les propostes dutes a terme al llarg d’aquests 24 mesos al següent document: RESUM ACTUACIONS 1a MEITAT DE LEGISLATURA (2019-2021).