Edita aquesta pàgina o sel·lecciona:

Treball de Legislatura

Actes de les sessions plenàries i altres documents relacionats amb la vida municipal.

MOCIONS I PROPOSTES

PLENARIS

Per fi, i després de 4 anys, la web municipal ofereix als ciutadans allò que la nostra web ha intentat pal·liar: ELS PLENARIS!!! Podeu consultar-los en aquest enllaç.

ALTRES DOCUMENTS

Etiquetes